Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (E-ÇED)

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (E-ÇED)

E-imza uygulaması ile kamu alanında hayatımıza giren bir başka uygulama ise kısa adı e-ÇED olan Çevrimiçi Süreci Yönetim Sistemi’dir. ÇED yönetmeliği revizyonunun tamamlanmasının ardından e-ÇED devreye alınmıştır. ÇED başvurusu, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanan, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle e-imzalarını kullanarak, yapılabiliyor. Söz konusu uygulama ile evrak akışı elektronik ortamda yapıldığı için evrak havaleleri ve postada yaşanan zaman kaybı ortadan kalmış oldu.

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (E-ÇED)ÇED Yönetmeliğinin uygulamasında 180 iş günü olarak belirlenen ÇED süreci, uygulama sayesinde 60 iş gününe düşürüldü. Öte yandan uygulama sayesinde ÇED başvurusu yapan yatırıcımlar, her aşamasında gerek SMS gerekse e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir. Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi ile i-Pad ve Android telefon ve tabletlerden harita üzerinde “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararları görülebilir. ÇED başvurularının e-imza kullanarak güvenli ve kolay bir şekilde yapılması sayesinde, tüm Türkiye genelinde faaliyetlerin “ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir” kararları kolaylıkla izlenebilir.

e-ÇED uygulaması ile kağıt, su, enerji ve zaman tasarrufu sağlanıyor

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sisteminin devreye alınmasıyla yıllık olarak yaklaşık 61.500.000 adet kağıt tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede elde edilen 300 ton kağıt tasarrufu ile yıllık olarak 5.100 adet ağaç kesilmesi engellenmiştir. Yanı sıra 132.000 ton temiz suyun israfı engellenerek, 2.280.000 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Uygulamanın sağladığı başka bir kolaylık ise elektronik ortamda depolanan verilerin etkin analizlerinin yapılabilmesidir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, dünyada bütüncül ve önleyici çevresel planlama konusunda kullanılan etkin bir çevre yönetimi aracıdır. Faaliyetlerin çevresel etkileri, faaliyetin etki sahasında bulunan insanlara anlatılır. Bu görüşmelerden elde edilen olumlu ve olumsuz görüşler süreç üzerinde doğrudan etkilidir. Türkiye’de 1993 yılından bugüne kadar etkin şekilde kullanılan ÇED değerlendirmesi, çevre izni/çevre izin ve lisansları ile işyeri açma ruhsatlarının alınmasında etkili bir araç olmaya devam ediyor. Öte yandan 03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan ÇED işlemlerine ilişkin başvurular “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)” üzerinden yapılabilmektedir.

Etiketler:
Yorum Yapılmamış

Call Now Button0 532 012 34 11