Elektronikimza.Com

Daha önceki makalelerimizde de belirttiğimiz üzere gelişen teknoloji ve toplumun artan talepleri noktasında elektronik imza ile ilgili gerekli düzenleme ve mevzuat çalışmaları Türkiye’de kayda değer oranda tamamlanmış durumdadır. Ancak bunun değişken ve sürekli gelişen bir süreç olduğundan hareketle, elektronik imza konusunda mevzuat çalışmalarının devam edeceğini ve uygulamada daha pek çok değişikliklerin söz konusu olduğu unutulmamalıdır.  Çalışmalarını Türkiye’ye oranla daha ileri bir düzeye taşıyan ve e imzayı sosyal, ticari, hukuki ve kültürel tüm alanlarda yaygınlaştıran diğer ülkelere bakıldığında ise, elektronik imzanın istenilen düzeyde kullanımının sağlanamadığı görülmektedir. Bunun birçok sebebi bulunmakla birlikte sebepleri ne olursa olsun, e imzayı yaygınlaştırmanın çok kolay olmadığı söylemeyiz.

Elektronik İmzada Bilinçlendirme Çalışmalarının Önemi

Türkiye’de gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır

E-imza düzenlemelerinin 1997 yılında ilk olarak yapıldığı Almanya’da toplam 23 adet akredite elektronik sertifika sağlayıcı ve 25 bin adet nitelikli elektronik sertifika bulunmaktadır. İtalya’da 1998 yılından bu yana 14 adet akredite elektronik sertifika sağlayıcı ve 1 milyon elektronik sertifika, 2000 yılında uygulamaya geçen Avusturya’da 2 akredite sertifika sağlayıcı ve 10 bin adet nitelikli elektronik sertifika, Estonya’da 1 akredite sertifika sağlayıcısı ve 200 bin nitelikli elektronik sertifikaya ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu rakamlara bakarak elektronik sertifika talebinin nüfusa oranla çok düşük olduğu söylemek mümkündür. Türkiye’de aynı tablo ile karşılaşılmaması için gereken tedbirler bir an önce almak, en önemlisi gerekli altyapıyı oluşturmak ve e-imzayı kullandırmaya özendirecek unsurlar dikkate alınmalıdır. Öncelik kamu ve bankacılık sektörü olarak belirlenerek, bu alanlarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Türkiye’de yetkili kurum, Telekomünikasyon’dur

Türkiye’de e-imza alanında bilinçlendirme çalışmalarında en büyük görev, denetleme ve düzenleme yetkisi kendisine verilen Telekomünikasyon Kurumu’na düşüyor. Çünkü elektronik sertifika sağlayıcıları Telekomünikasyon Kurumu ile birlikte çalışmaktadır. Söz konusu kuruluşlar, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Hizmet sağlayıcıları, Telekomünikasyon Kurumu’na yapacağı bildirimde, hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edeceğini, güvenli ürün ve sistemi kullanacağını, hizmeti güvenilir biçimde yürüteceğini ve sertifikaların taklit ve tahrifini önleyici her türlü önlemi alacağı güvencesi vermektedir. Elektronik imzanın yaygınlaşması için kamuda kullanımının sağlanması gerekmektedir. Öte yandan yazımızda 2004/21 sayılı genelge ile kamuda elektronik imza kullanımında ortaya çıkabilecek pek çok problemin çözüldüğünü ve bu alanda çalışmaların sürdüğünü belirtmeliyiz.
Call Now Button0 532 012 34 11