Elektronikimza.Com

Daha önceki yazılarımızda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları  hakkında detaylı bilgiler ermiştik. Bu yazımızda ESHS’nın yükümlülüklerine değineceğiz. Bu yükümlülüklerin neler olduğu Elektronik İmza Kanununda maddeler halinde belirtilmiştir. Buna göre, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere bağlıdır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin ihlâli durumunda üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak zorundadır. Ancak elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yaptığı işlemlerde bir sorun olmadığını kanıtladığında tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısıElektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam ettiği kişilerin davranışına dayanması durumunda ise, yine söz konusu zarardan sorumludur. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu sorumluluğundan, Borçlar Kanununun 55 inci maddesinde öngörülen türden bir savla kurtulamaz. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğan zararların karşılanması amacıyla sertifika malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

ESHS’lar Telekomünikasyon Kurumu tarafından denetlenir

Öte yandan ESHS’nın Denetimi Avrupa Birliğinin 3/3 maddesine göre, “her üye devlet, ülkelerinde kurulmuş kamuya nitelikli sertifika veren sertifikasyon hizmeti sunucularını denetlemek amacıyla uygun bir sistem kurulmasını temin edecektir” hükmü,  Elektronik İmza Kanununun 15’inci maddesi ile paralellik gösterir. Süreç içinde denetimleri Telekomünikasyon Kurumu yapar. Kurum bu denetimleri belli periyotlarda yapabileceği gibi şikâyet üzerine de yapabilir. Ancak yasal zorunluluk olarak bu denetimlerin yönetmeliğe göre en az iki yılda bir yapılması şarttır. Denetim görevlileri denetimleri sırasında gerekli gördükleri her türlü defteri, belgeyi ve kayıtları isteyebilir ve inceleyebilir. Bunların asıl ve örneklerini alma yetkisine sahip olan denetim görevlileri, ESHS’na ait binaları ve eklentilerine girebilir, inceleme yapabilir, yazılı veya sözlü bilgi isteyebilir. ESHS, gizlilik ve şirket sırrı gibi gerekçelerle denetim yükümlülüklerinden kaçamazlar. ESHS denetim elemanlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermeyen ESHS’lere idarî para cezası uygulanır. Bütün bu işlemlerin yapılması sırasında denetim görevlileri de özeni davranmak zorundadır. Tarafsız davranmaları beklenen görevlilerin mesleki etik doğrultusunda hareket etmeleri beklenir. Denetim sonunda hazırlanan denetim raporu en geç otuz gün veya bir ay içinde Telekomünikasyon Kurulu’na verilmek zorundadır. Denetim sırasında, ESHS’nın faaliyetini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden hususların tespit edilmesi durumunda denetimin bitmesi beklenmeden Telekomünikasyon Kurulu’na bildirim yapabilir. Sertifika sağlayıcısının faaliyetine etki edecek derecede olumsuz durumlar, bu sağlayıcıdan alınmış bütün sertifika sahiplerini, dolayısıyla kamuyu ilgilendirir. Bu nedenle hazırlanan rapor, kurul tarafından öncelikli olarak ele alınır. Olumsuz bir durum tespit edilirse mevzuatın öngördüğü yaptırım ve cezaları uygulanma yetkisine sahiptir.

Hemen Ara