Elektronikimza.Com

İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. WEB tabanlı bir uygulama olan İYS, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sunulan ticari elektronik ileti izinleri ve tüm süreçlerinin yönetilebildiği bir platform olarak hizmet vermektedir. 2015 yılı itibarıyla yürürlüğe giren İleti Yönetim Sistemi; hizmet sağlayıcıların arama, SMS mesaj, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine olanak tanır. Öte yandan alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletebilmesini ve yönetebilmesini sağlayan sistem, yüksek güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanıdır.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?Hizmet Sağlayıcı kimdir?

Hizmet Sağlayıcısı; telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, elektronik ortamda yapılan ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri gönderen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Alıcı kimdir?

Ticari elektronik ileti alan kişiye alıcı denir. Bu kişiler söz konusu sistem sayesinde izinlerini tek hesaptan yönetebilir, kolay ve hızlı bir şekilde izin durumlarını değiştirebilir, şikâyet başvurularını yapabilirler.

İş ortağı kimdir?

İYS İş Ortakları başka bir ifade ile entegratörler, İYS’den API lisansı kullanımı ve canlı ortama erişim hakkı elde ederek, kendi müşterilerinin İYS hizmetlerini kullanılmasına olanak tanıyan şirketlerdir.

Ticari elektronik ileti nedir?

Ticari elektronik ileti; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda; mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak veya marka bilinirliğini arttırmak amacıyla, elektronik iletişim araçlarını kullanarak,  yaptıkları ticari iletişim ve elektronik iletiler bütünüdür.

Onay gerektiren İYS kapsamındaki ticari elektronik iletiler nelerdir?

  • Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak veya marka bilinirliğini arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yaptıkları her türlü ticari iletişim,
  • Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmelerin tanınırlığına yönelik ticari elektronik iletişimler,
  • Memnuniyet anket gönderimleri,
  • Onay gerektirmeyen İYS kapsam dışı ticari elektronik iletiler olarak sıralamak mümkündür.
Öte yandan devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü kapsamında önceden onay almak gerekmektedir.

Hemen Ara