Elektronikimza.Com

İleti Yönetim Sistemi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafınca alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar haricinde alıcının onayı alınmadan/olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlandığı açıkça ortaya konmuştur. Kanunda ve Yönetmelikte tanımlanan ticari iletiler için alınacak yazışma onaylarında, onay fiziksel ortamda alınmış ise alıcının imzası gereklidir. Bu belgelerin saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ise oldukça uğraştırıcıdır. Elektronik ortamda alınması durumunda ise onayın alındığına dair bilgilendirmenin alıcının elektronik yazışma adresine aynı gün iletilmesi mecburidir. Elektronik ortamda alınan onaylarda da aynı şekilde onayın izin sahibi, kişiden alındığının elektronik kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekir.

İleti Yönetim Sistemi Mevzuatı Hakkında Bilmeniz GerekenlerHizmet sağlayıcı kimdir?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlarla elektronik ortamda yapılan ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir.

Ticari elektronik ileti nedir?

Hizmet sağlayıcıların mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak, kutlama veya temenni gibi içerikler sayesinde tanınırlığını artırmak ve akılda kalmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletiler bütünüdür. Bu iletilerin gönderilebilmesi için alıcının onayı gerekmektedir. Ancak alınan veya dolaylı yoldan kullandırılan bir hizmete ilişkin yapılan teslimat, borç, fatura içerikli iletilerin gönderiminde onay aranmamaktadır.

Alıcı kimdir?

Alıcı, ticari elektronik ileti alan kişiye denir. Alıcı; izinlerini tek hesaptan yönetebilir, kolay ve hızlı bir şekilde izin durumlarını değiştirebilir, şikâyet başvurularını değerlendirebilen kişidir.

İYS takvimini biliyor musunuz?

  • Ocak 2020: İYS’nin açılması, hizmet sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi
  • Ocak 2020: Hizmet sağlayıcılar için İYS başvurularının açılması
  • Mart 2020: Hizmet sağlayıcılar için İYS platformunun açılması
  • Haziran 2020: Alıcılar ve kamu için İYS’nin açılması
  • Eylül 2020: Operatörler ve STH’lar için İYS platformunun açılması
 

Hemen Ara