Elektronikimza.Com

İleti Yönetim Sistemi’nde başvuru süreci sonunda onaylanan ve sisteme kaydedilen tüm hizmet sağlayıcılar, temel hizmetlerden ücret ödemeden faydalanabiliyor. Bu yazımızda söz konusu temel hizmetlerin neler olduğunu sizin için listeledik. Tüm bu işlemler İYS WEB sitesi üzerinden manuel olarak gerçekleştirmek mümkündür.
  • Hizmet sağlayıcının tanımlı yetkili kullanıcısı, iys.org.tr internet sitesine giriş yaptıktan sonra ticari elektronik ileti gönderimi yapmak üzere onay aldığı iletişim adresini ekleyebilir.
  • Daha önce onayı alınmış bir iletişim adresinin onayını kaldırarak bu kayıtta onayı ret şeklinde revize edebilir. Öte yandan daha önce ret verilmiş bir iletişim adresini onaya çevirmekte mümkündür.
  • Hizmet sağlayıcı, kendisi adına alıcıların gerçekleştirdiği izin durumu değişikliklerini sistem üzerinden görebilir.
  • Bir iletişim adresinin mevcut izin durumunu sorgulayabilir.
  • Sistem üzerinden zaman damgalı günlük izin raporu ve izinli veri tabanı raporu almak mümkündür.
  • Hizmet sağlayıcı tescil edilmiş markalarını iys.org.tr’de tanımlayabilir. Söz konusu markalara ait izinleri rahatlıkla yönetebilir.
İYS’yi temel hizmetler kapsamında ücretsiz kullanan hizmet sağlayıcılar, alıcıları için ticari elektronik ileti izinlerini kendileri alabilir ve yönetebilirler. İYS’de oluşturulan kayıtlar, hizmet sağlayıcının beyanına göre oluşturulmaktadır. Alıcının şikâyeti durumunda, onayın usule uygun alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.

İzin ekleme veya değiştirme

Hizmet Sağlayıcı, alıcıdan İYS dışında almış olduğu yeni bir onayı veya mevcut bir izin için onay/ret değişikliği talebini İYS’ye kaydedebilir. Bu durumda, alıcıya ait mevcut izni, alıcının değişiklik talebi doğrultusunda onay ise ret, ret ise onay şeklinde düzenleyebilir. Hizmet sağlayıcı, alıcıdan gelen değişiklik talebini İleti Yönetim Sistemi’nde 3 (üç) iş günü içinde güncellemekle yükümlüdür.

İleti Yönetim Sisteminde Temel Hizmetler Nelerdir?İzin sorgulama

Hizmet sağlayıcı yetkili kullanıcısı kayıtlı izinlerinde arama yapmak istediğinde izin yönetimi ekranındaki sorgulama alanını kullanabilir. Arama kutucuğuna alıcıya ait onay eklenirken, kullanıcıya ait ve aha önce beyan edilen telefon numarası veya e-posta adresi yazılır. Bu işlemde telefon numarası ile yapılan aramalarda tüm telefon hanelerinin eksiksiz girilmesi önemlidir. Ayrıca e-posta aramalarında ise adresin tam ve eksiksiz yazılması gerekmektedir. İlgili sorgulamanın ardından alıcının izin durumu görmek mümkündür.

Günlük raporlama

Hizmet sağlayıcı, her gün sonunda bir önceki gün içinde İleti Yönetim Sistemi’nde yer alan kayıtlarına dair gerçekleşmiş (hizmet sağlayıcının kayıtlı iletişim adreslerinde) değişiklikleri gösteren bir raporu alabilir. Buradaki ekranda bu biçimde oluşturulmuş son 7 (yedi) rapora erişmek mümkündür.

Hemen Ara