Elektronikimza.Com

İYS’ye Geçiş 1 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

31227 sayılı Resmi Gazete’de, 28 Ağustos tarihinde yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik duyurusuyla, hizmet sağlayıcıların datalarını yükleme tarihinin 1 Aralık 2020’ye kadar ertelendiği açıklandı. Buna göre, müşterilerine tanıtım veya reklam amaçlı ileti gönderecek olan gerçek veya tüzel hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşların; ellerindeki izinli mail adresi, cep telefonu gibi verileri, İYS sistemine 30 Kasım tarihinden önce aktarmaları gerekiyor. 1 Aralık 2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılmamış olan izinlerin geçersiz kabul edileceği bildirilen duyuruda, hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşların, bu tarihten itibaren İYS sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara tanıtım ve reklam amaçlı ticari ileti gönderemeyeceği belirtildi. Bu nedenle hizmet sağlayıcıların ivedilikle ellerinde bulunan izinli alıcıların verilerini İYS’ne yüklemeleri gerektiğinin altı çizildi. Söz konusu onaylı datalar, belirtilen tarihe kadar İYS’nin WEB sitesine tek tek veya toplu halde de eklenebiliyor.

İleti Yönetim Sistemi’ne Geçiş SüreciİYS (İleti Yönetim Sistemi) nedir?

Alıcılara gönderilen ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği WEB tabanlı ulusal bir platform olan İYS, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun ve mevzuat kapsamında İYS AŞ’nin kuruluşu için TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) görevlendirmiştir. Kanun ve yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcı kurum-kuruluşlar, artık ticari tanıtım ve reklamlarını sadece izni bulunan alıcılara gönderebilecektir. Ayrıca alıcıların istedikleri zaman iletileri reddetme olanağı da vardır. İleti Yönetim Sistemi; hizmet sağlayıcıların arama, SMS mesaj, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine olanak tanır. Öte yandan alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletebilmesini ve yönetebilmesini sağlayan sistem, yüksek güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanıdır. Sadece borç, fatura gibi bilgilendirme amaçlı iletiler de, alıcının onayının olması şartı aranmaz. Kısaca, hizmet sağlayıcı kurum-kuruluşlar; reklam, kampanya, indirim, promosyon, pazarlama gibi çeşitli muhtevadaki ticari iletilerini İYS’ye yükleyerek, onaylı alıcılarına SMS, e-posta, sesli arama yaparak iletebilir. Alıcıların izinleri, gönderilenler, alıcılardan gelen onay ve ret yanıtları da dahil, tüm datalar İYS ortamında tutulur. İzinler zaman damgasıyla kayıt altına alınarak, güvenli bir şekilde ulusal veri tabanında muhafaza edilir. Alıcılar, kendilerine gönderilen ticari iletileri, istedikleri zaman reddetme hakkına ve şansına sahiptir

Hemen Ara