Elektronikimza.Com

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda izinli olarak gönderilen iletilerde alıcıların ret etme hakkının olduğunun altı çizilmiştir. İleti Yönetim Sistemi; dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin taraflarca kolaylıkla yönetilmesi için hizmet veren ve bu amaçla kurulmuştur. Öte yandan geniş bir ulusal veri tabanı olarak da bilinen İleti Yönetim Sistemi, hali hazırda gelişmiş ülkelerin tamamında güvenle kullanılmaktadır. İleti Yönetim Sistemi’nin Amacı Nedir? Günümüzde dijital ortamda izni bulunan alıcılar, izin onayını ve ret imkanını toplu şekilde takip etme şansına sahip değildir. Bu nedenle uygulama ile yaşanan pratikte ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin benimsenmesine ve bunun kanunla kayıt altına alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu İYS ile tüm izinler ve iletişim adresleri, ulusal veri tabanlarında saklanır ve tam anlamıyla veri güvenliği sağlanır. İleti Yönetim Sistemi, ulusal veri tabanı ile aşağıda sizin için listelediğimiz özellikleri sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tarafların ileti yönetiminde yaşadığı sorunların da önüne geçmektedir.

Hizmet Sağlayıcıları

 • Bu sayede hizmet sağlayıcıları; arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilir.
 • Hizmet sağlayıcıları, alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda muhafaza edebilir.
 • İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, WEB ara yüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletilir.
 • İleti Yönetim Sistemi ile hizmet sağlayıcılar; iletilen onay ve ret bildirimlerini, müşterilerin tüm izin hareketlerini, her kanal için ayrı kayıt altında tutulabilir hatta günlük raporlar düzenleyebilir.

Alıcılar

 • İYS ile alıcılar; verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanına sahiptir.
 • Alıcılar, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilir.
 • Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman kullanabilir.
 • Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden hangi hizmet sağlayıcısı tarafından ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini tek ekran üzerinden görebilir ve söz konusu izinleri ayrı ayrı düzenleyebilir.
 • Red hakkının kullanıldığı durumlarda ise alıcılar uygulama içindeki filtre ile iletilerin alıcılara göndermesi engellenir.
 • Alıcılar, verdikleri onaylar için bildirim iletebilir, hatta isterlerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilir.

Kamu

Kamu ise; ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol edebilir ve sadece izin verdiği alıcılara iletebilir.
 • İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilir.
 • WEB sitesi, kısa mesaj numarası veya çağrı merkezi üzerinden hizmet verebilir.
 • Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alabilir. Bu izinleri güvenli biçimde saklayabilir.
 • Kamu, denetleme görevini eksiksiz ve hızlı şekilde yerine getirebilir.
 

Hemen Ara