Elektronikimza.Com

Islak imza kısa ve basit bir şekilde, bir yazının kimin tarafından yazıldığını veya içeriğinin onaylandığına dair söz konusu metnin altına konulan bir isim veya işaret olarak ifade edilebilir.  Öte yandan imza, bir yönüyle kişinin hüviyetini ortaya koyarken diğer yönden de beyanda bulunan kişinin iradesini temsil eder. Böylece imzalayanın metni okuyup anladığını veya belgeyi bizzat hazırlayan kişi olduğunu ve bağlanma iradesinin mevcut olduğunu anlarız. Islak İmzadan Elektronik İmzaya… Diğer taraftan ıslak imza, bir belgenin doğruluğunu göstermesi amacıyla yapılan her türlü işaret olarak da tanımlanabilir. İmzanın tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. Örneğin Roma Hukukunda, bir sözleşmenin oluşturulabilmesi için, sözleşme yapan kişilerin mühür yüzüklerini balmumuna basması ve metni mühürlemesi gerekiyordu. Orta çağ boyunca Avrupa’da belgeler, topraktan yapılmış mühürlerle mühürlenirdi. Bu sayede belgelerin doğru ve güvenilir olduğunu kanıtlanmış olurdu. İlerleyen dönemlerde taraflar, el yazısı ile atılmış imza ve işaretlerle, sözleşmenin geçerliliğini ispatlamaya başladılar. Günümüz Türkiye’sinde ise Borçlar Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre imza, üzerine borç alan kimsenin el yazısıyla yazılmasını zorunlu kılmıştır. İmza, genel bir kural olarak metnin altına atılır. Ekler varsa bu belgelerinde imza altına alınması gerekir. Aksi taktirde bu evraklar geçerli kabul edilmeyecektir. 2525 Sayılı Soyadı Kanunu’nun 2. maddesine göre ise, isim ve soy isim yazılmak suretiyle atılmalıdır. Ancak, uygulamada farklı şekiller kullanarak veya ismin ve soy ismin ilk harflerinin kullanılması suretiyle zamanla imza da bir takım değişiklikler yaşadı.

E-imzanın gerekliliği üzerine birkaç not…

Kağıt üzerine atılan imza, hayatımıza giren günümüz elektronik imzanın eş değeri kabul edilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve özellikle İnternetin gündelik hayatımızın bir parçası olması nedeniyle elektronik imza, ıslak imzanın yerini aldı. Sağlıktan adalete, kütüphanelerden alışveriş merkezlerine, bankacılık işlemlerine kadar pek çok alanda muazzam bir veri sunan İnternet kullanımıyla birlikte bir takım ihtiyaçlar da hayatımıza girmiş oldu. İnternet üzerinde yapılan işlemlerde, özellikle elektronik ticaret uygulamalarında güvenlik ve kimlik tespiti, bu ihtiyaçların en başında gelir. Zaman içinde elektronik ortamda kimlik tespitinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi, ıslak yazısı ile imza yerine geçebilecek kadar güvenilir bir mekanizma kullanmak, orijinal belge bütünlüğünü sağlamak bu arayışların sadece birkaçıdır. Tam da bu nedenlerle internet üzerinden yollanan bilgilerin güvenilirliğinin ve hukuki korumanın sağlanması amacıyla teknik çalışmalara başlanmıştır. Elektronik imza altyapısı kimlik tespiti, bütünlük kontrolü ve inkâr edilemezlik gibi ıslak imza ile sağlanan fonksiyonların elektronik ortamda gerçekleştirmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Elektronik imza, güvenli bir imza yöntemi olmadan güvenli bir elektronik haberleşme olmaz. Bu ihtiyaç sadece şirketler, kurum veya kuruluşlar için değil, elektronik ortamda hukuken bağlayıcı işlemler yapmak isteyen herkes açısından kayda değer önem taşımaktadır.

Hemen Ara