Elektronikimza.Com

Ticari Elektronik İmza; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlarla elektronik ortamda yapılan ve ticari amaç güdülerek gönderilen veri, ses ve görüntü muhteva eden iletilere denir. Başka bir ifadeyle ise ticari elektronik imza; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerini geniş kitlelerle tanıtmak, pazarlamak veya işletme/marka bilinirliğini artırmak için elektronik iletişim araçlarıyla yaptıkları her türlü ticari iletişim, ticari elektronik ileti olarak da tanımlanmaktadır. Ticari Elektronik İleti Nedir?Günümüz e-ticaret uygulamalarının vazgeçilmez unsuru konumuna gelen elektronik iletiler, 6563 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik tarafından düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu iletilerin gönderimi esnaf ve tacirler hariç, alıcının onayı ile mümkündür. Bu iletilerin içerik konuları da yine ilgili kanun ve yönetmelik tarafından açıkça belirtilmiştir. Buna ilave, hizmet sağlayıcı alıcının iletileri alma onayını bertaraf etme amacıyla ilettiği ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolayca ve ücretsiz şekilde iletilmesini sağlar. Ret bildirim beyanına uyulmaması halinde ise, ileti alıcısının şikayetiyle her mesaj üzerinden ceza-i yaptırım uygulanır. Öte yandan onayınız olmaksızın gönderilen elektronik iletilere ve onayınız olsa dahi ret beyanınıza rağmen gönderilen elektronik iletilere karşılık şikayet yoluna gidebilirsiniz.  Böylesi bir durumla karşılaşmanız durumunda hizmet sağlayıcınıza bu metni gönderebilir, istenmeyen durumları engelleyebilirsiniz.
  • Onay gerektiren İYS kapsamındaki ticari elektronik iletiler
Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak veya işletmesinin bilirliğini artırmak hedefiyle elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim için geçerlidir. Bu iletişim çeşitlerini ise; kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmelerim tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletişimleri aynı zamanda memnuniyet anket gönderimlerini kapsamaktadır.
  • Onay gerektirmeyen İYS kapsam dışı ticari elektronik iletiler
Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren ileti yönetim sistemi iletileri onay gerektirmeyen ticari elektronik kategorisinde yer almaktadır. Böylesi durumlarda hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu yoktur.

Hemen Ara