Elektronikimza.Com

Kısa bir süre önce TÜBİTAK tarafından yapılan duyuru ile TÜBİTAK TEYDEB ile kurum ve kuruluşlar arasında tüm evrak gönderim işlemlerinin kısa adı KEP olan Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla yapılması 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirdiği kamuoyuna açıklandı. TÜBİTAK-TEYDEB'e Evrak Gönderiminde KEP Kullanımı Zorunlu Hale GeliyorTürkiye’de kullanım alanı giderek artan e-imza uygulamasıyla ilgili pek çok adım atıldı. Hali hazırda yakın bir zamanda atılan bu adımlara bir yenisi daha eklendi. Hukuktan ticarete, bilişim sektöründen kamu dairelerine, vergi sisteminden sağlık sistemine kadar bir alanda uygulama zemini bulan e-imza ile ilgili bir düzenleme daha yapıldı. Buna göre TÜBİTAK tarafından kamuoyu ile paylaşılan duyuruya göre, TÜBİTAK TEYDEB arasındaki kurum ve kuruluşlar arasında her türlü evrak alıp gönderme işlemlerinin KEP yoluyla yapılacağı açıklandı. İlgili duyuruda 20/04/2020 tarihinde yapılmış ve PRODİS uygulamasında yer alan mevcut firmaların en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar KEP adreslerini girmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir.  Buna göre TÜBİTAK tarafından yapılan duyuru kapsamında, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla KEP kullanımı zorunlu hale gelecek. KEP adresini PRODİS’e girmemiş kuruluşların 20/04/2020 tarihli duyurudaki açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 tarihine kadar KEP adresini sisteme girmesi şart koşulmuştur. Bu kapsamda 1 Ocak 20201 tarihinden itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla evrak gönderimi aşağıdaki şekilde yapılacak:
  • TÜBİTAK tarafından elektronik olarak imzalanan evraklar, söz konusu tarihten sonra KEP adresinden gönderilecek.
  • Kuruluşlar, elektronik imzalı evrakların doğrulamasını ise https://evrakdogrulama.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecekler.
  • Proje sözleşmeleri henüz elektronik imza ile alınmaya başlanmadığı için, proje sözleşmeleri KEP adresinden gönderilmeyecek.
  • Dönemsel olarak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a gönderilmesi gereken raporların gönderim şeklinde bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle PRODİS üzerinden online olarak gönderilen Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu ve Gider Formları ıslak imzalı olarak gönderilmeye devam edecek. Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu ve Gider Formları KEP üzerinden gönderilmeyecek.
  • KEP adresine gönderilen evraklar ayrıca posta/kargo ile gönderilmeyecektir.

Hemen Ara