Elektronikimza.Com

Kamu alanlarından biri olan sağlık sistemlerinde kullanılan teknolojinin yeni bir formu olan elektronik reçete, gündelik hayatta e-imza uygulaması ile birlikte hayatımıza girdi. E imza, özel yazılımı ile reçetenin tüm format bilgilerini elektronik olarak kaydediyor ve bunu elektronik ortama aktarıyor.  Bu bilgi akışı; sağlık kurumları, eczaneler, geri ödeme kurumu ve ilgili diğer kişi/kurumlar gibi paydaşlar arasında gerçekleşir. Uygulama ilacın kaydı, temini ve geri ödemesi dahil tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına olanak tanır. Yapılan araştırmalar her ne kadar bazı sorunlar yaşansa da e-reçete uygulaması ile reçete yazımında oluşan hataları ve maliyetleri azaltıyor ve sağlık hizmeti sunum kalitesi artırıyor. Ayrıca uygulama, hastalarda ve sağlık hizmeti sunucularında genel anlamda memnuniyetle karşılanıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi pek çok gelişmiş ülkede e-reçete uygulaması kullanılıyor ve uygulama özellikleri her geçen gün biraz daha geliştiriliyor.

Türkiye’de Elektronik Reçete (E-Reçete) UygulamasıE-reçete uygulamasında yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur

Türkiye’de ise e-reçete uygulaması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanmaktadır. Buna göre, e-reçete sağlık hizmet sunucularının sistemlerinde hekimler tarafından oluşturulmaktadır. MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilen ve numara verilen reçetelere, elektronik reçete denilmektedir.  Ülkemizde elektronik reçete uygulaması, 2012 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında önce belirlenen pilot bölgelerde ardından 01.07.2012 tarihi itibarıyla tüm ülke genelinde kullanılmaya başlandı. 15.01.2013 tarihinde ise istisnai durumlar haricinde geri ödeme kapsamındaki tüm reçetelerin e-reçete olarak yazılması zorunlu kılındı. Bu tarihten itibaren uygulamanın geliştirilmesine yönelik birçok adım atıldı. Son olarak, 01.01.2016 tarihinde “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasına geçildi. 01.03.2019 tarihinde ise ilaç raporlarına da “Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanma zorunluluğu getirildi. E-reçete uygulaması hakkında ülkemizde yapılan araştırmalar az sayıdadır. Her yeni uygulamada olduğu gibi e-reçete uygulaması ile ilgili olarak da zaman içinde bazı değerlendirmelerin yapılması, karşılaşılabilecek sorunların erkenden tespit edilmesi ve uygulamanın geliştirilmesine ışık tutması açısından kayda değer önemdedir. Bu temelde, değerlendirmelerin bilimsel araştırmalar yoluyla yapılması bir gereksinim olduğu gibi uygulama alanında nesnel ve kanıta dayalı bilginin elde edilmesi açısından kritiktir.

Hemen Ara