e-imza kanunu Tag

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile birlikte elektronik imza, sayısal imza kavramının yerine kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ağır işleyen bürokrasi, hızla gelişen dünyaya ayak uydurulmasının önünde önemli ölçüde sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunu çözmek için atılan adımların büyük bir kısmı, işleyişteki basılı belgelerin kullanımının azaltılmasına...

Elektronik İmza Kanununun 5. maddesine göre, güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonuca sahiptir. Aynı Kanunun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücünü taşıdığı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerden hareketle, Türk Hukukunda güvenli elektronik imza ile imzalanan...

Call Now Button0 532 012 34 11