Elektronikimza.Com

Elektronik İmza Ne İçin Gereklidir?

Elektronik İmza Ne İçin Gereklidir? sorusuna cevap vermeye çalışalım. Günümüzde elektronik ortamın yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması bazı taleplerin ve güven sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Tam da bu noktada gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıktı. Bu dört temel özelliği ile elektronik imzanın ticaret ve kamu alanında yürütülen e-dönüşüm projelerinde daha güvenli elektronik ortamlarda işlem yapabilme olanakları artırıldı. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenen söz konusu ortamlarda yapılan iş ve işlemler hukuki alanda geçerlilik kazandı. Böylelikle elektronik imzanın elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı ve kesin delil olarak kabul edileceği hükme bağlanmış oldu. Kısacası elektronik imza, elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal nitelik kazandırmıştır. Bu nedenle de elektronik ortamda hukuksal geçerlilik kazandırılmak istenen her işlemde elektronik veya mobil imzanın kullanılması zorunludur.

Call Now Button0 532 012 34 11