e-imza Tag

Elektronik imza mı? Mali Mühür mü? Serbest Meslek Erbabı olanlar, E-SMM kullanımında Mali Mühür Yerine E-İmza'yı seçebilir. Şahıs Firması olanlar, E-Fatura kullanımında Mali Mühür Yerine E-İmza'yı seçebilir. LTD ya da A.Ş. firma sahipleri, E-Fatura kullanımında E-İmza ile işlem yapamaz. Mali Mühür almalıdır. Adi Ortaklıklar, E-Fatura...

Daha önceki yazılarımızda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları  hakkında detaylı bilgiler ermiştik. Bu yazımızda ESHS’nın yükümlülüklerine değineceğiz. Bu yükümlülüklerin neler olduğu Elektronik İmza Kanununda maddeler halinde belirtilmiştir. Buna göre, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere bağlıdır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu...

Elektronik imza mevzuatı açısından Türkiye’nin birçok ülkeden ileri düzenlemelere sahip olduğu söylemeliyiz. Özellikle 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle ortaya konulan altyapı modeli, uygulamada çıkabilecek sorunları en aza indirmiştir. Özellikle mükerrer yatırımları önlemiş, sertifikasyon açısından kurum ve kuruluşların aynı çatı altında toplanmasının önünü açmıştır. Fakat 5070 sayılı...

Daha önceki makalelerimizde de belirttiğimiz üzere gelişen teknoloji ve toplumun artan talepleri noktasında elektronik imza ile ilgili gerekli düzenleme ve mevzuat çalışmaları Türkiye’de kayda değer oranda tamamlanmış durumdadır. Ancak bunun değişken ve sürekli gelişen bir süreç olduğundan hareketle, elektronik imza konusunda mevzuat çalışmalarının devam edeceğini...

Islak imza kısa ve basit bir şekilde, bir yazının kimin tarafından yazıldığını veya içeriğinin onaylandığına dair söz konusu metnin altına konulan bir isim veya işaret olarak ifade edilebilir.  Öte yandan imza, bir yönüyle kişinin hüviyetini ortaya koyarken diğer yönden de beyanda bulunan kişinin iradesini temsil...

Birleşmiş Milletler “Elektronik Ticaret Model Kanunu”, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ticaret Komisyonu) tarafından 16 Aralık 1996 tarihinde gelişen küresel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla örnek bir model olarak hazırlamıştır. Bu kanun ile ülkelere örnek alabilecekleri kuralların sunulması amaçlanmıştır. Nitekim bu Model Kanun, bir...

Elektronik imza çeşitleri Basit elektronik imza Gelişmiş elektronik imza SHS tarafından akredite edilmiş elektronik imza Basit elektronik imza Basit elektronik imzaya bazı yasal düzenlemelerle çeşitli sebepler nedeniyle ve en önemlisi hukuki işlem güvenliğinin sağlanması açısından bir takım şartlar getirilmiştir. Gelişmiş elektronik imza, güvenli (nitelikli) elektronik imza ve...

Ticari işlerin günümüzde büyük oranda elektronik ortamlarda yürütülmesi, bu işlemlerin hukuki nitelikleri hakkında önemli sorunları da gündeme getirmiştir. Söz konusu sorunların başında işlemlerin bağlayıcılığı ve işlemi yürüten kişinin gerçek kimliğinin tespiti gelmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak elektronik imza tekniğinin geliştirilmesi için birçok ülke elektronik...

Elektronik imzanın güvenli olması demek üretilen elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşinin daha bulunmaması anlamına gelmektedir. Elektronik imzanın güvenli olması demek, üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına çıkmadan gizliliğinin sağlaması demektir. Elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve...

Bir kağıda elle atılan ıslak imza nasıl o imzanın sahibini tanımlıyorsa, e-imza da hukuki olarak kişiye aynı hak ve yükümlülükleri sağlamaktadır. Yukarıda yaptığımız tanımamaya ek olarak, elektronik imzayı en kısa ve anlaşılır olarak; elektronik veriye eklenen kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir çeşit elektronik iz şeklinde...

Call Now Button0 532 012 34 11