Elektronik Sertifika Tag

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetini sınırlaması, iflâsı, gaipliği veya ölmesi hâlinde ise elektronik sertifikayı iptal etme yetkisi vardır. Elektronik İmza Kanununda bu işlemin nasıl yapılacağı yetki ve sorumluluk çerçevesi kesin olarak belirtilmiştir.  Bu kanunla hukuki işlemlerden iyi niyetli üçüncü kişilerin zarar...

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) elektronik imzalarla ilgili hizmetleri içine alan elektronik sertifika ve zaman damgası üzerine çalışan ve bu üçlünün birbirine bağlanmasını sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tanımlamaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı...

Elektronik imzanın ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına dair bilgileri içeren yazılarımızı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise elektronik imza altyapısının nasıl çalıştığına değineceğiz. Elektronik imza altyapısı nasıl çalışır? Biraz daha detaya girelim. Elektronik İmza Altyapısı Nasıl Çalışır? Öncelikle kullanıcının elektronik sertifika için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına...

5070 sayılı kanuna baktığımızda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı şu şekilde ifade edilmektedir. “Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir.” Söz konusu sağlayıcıların ana görevi, kullanıcılara sertifika yayımlamaktır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının bir başka...

Call Now Button0 532 012 34 11