ESHS Tag

Elektronik sertifikanın talep üzerine oluşturulduğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. ESHS, nitelikli elektronik sertifika başvurusu ardından sertifikayı oluşturur ve talep eden kişiye teslim eder. Sertifikanın geçerlilik süresi ESHS Yönetmeliği’nin 10. Maddesine göre, sözleşmeyle belirlenmektedir. Yine EİK. madde 10 e ve f bendine göre söz konusu sertifika,...

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak için hukuki bir takım süreçleri tamamlamak gerekiyor. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak istediklerini belirten dilekçe ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek-1’inde bulunan...

Ara