Elektronikimza.Com

Sertifikaların Oluşturulması ve Yayımlanması

Elektronik sertifikanın talep üzerine oluşturulduğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. ESHS, nitelikli elektronik sertifika başvurusu ardından sertifikayı oluşturur ve talep eden kişiye teslim eder. Sertifikanın geçerlilik süresi ESHS Yönetmeliği’nin 10. Maddesine göre, sözleşmeyle belirlenmektedir. Yine EİK. madde 10 e ve f bendine göre söz konusu sertifika, sahibine teslim edilmeden önce ESHS tarafından elektronik imza kullanımına ilişkin… Okumaya devam et Sertifikaların Oluşturulması ve Yayımlanması

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Kurulum Süreci

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak için hukuki bir takım süreçleri tamamlamak gerekiyor. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak istediklerini belirten dilekçe ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek-1’inde bulunan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde doldurarak kuruma teslim… Okumaya devam et Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Kurulum Süreci

Call Now Button0 532 012 34 11