İleti Yönetim Sistemi Tag

Ticari Elektronik İmza; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlarla elektronik ortamda yapılan ve ticari amaç güdülerek gönderilen veri, ses ve görüntü muhteva eden iletilere denir. Başka bir ifadeyle ise ticari elektronik imza; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerini geniş kitlelerle tanıtmak, pazarlamak...

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda izinli olarak gönderilen iletilerde alıcıların ret etme hakkının olduğunun altı çizilmiştir. İleti Yönetim Sistemi; dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin...

İYS'ye Geçiş 1 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı 31227 sayılı Resmi Gazete’de, 28 Ağustos tarihinde yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik duyurusuyla, hizmet sağlayıcıların datalarını yükleme tarihinin 1 Aralık 2020’ye kadar ertelendiği açıklandı. Buna göre, müşterilerine tanıtım veya reklam...

İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. WEB tabanlı bir uygulama olan İYS, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sunulan ticari elektronik ileti izinleri ve tüm...

Call Now Button0 532 012 34 11