yasal düzenlemeler Tag

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri yapılıp uygulamaya konulması ile kullanım alanlarının artmasıyla birlikte ülkemizde ve dünyada bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ya mevcut mevzuatlarda ya da yeni bazı yasal düzenlemelerin getirilmesi yoluyla gündeme gelmiştir. Türkiye’de ise, Elektronik İmza kanunu ile ilgili olarak düzenleme yapılmadan...

Türkiye’de elektronik imza veya e-imzanın kullanım alanlarının artı attı. Bununla birlikte bazı yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu hale geldi. Bu düzenlemeler bazen hali hazırdaki mevzuatların yeniden gözden geçirilmesi şeklinde yapıldı. Bazıları da günün ihtiyaçlarına uygun yasal düzenlemelerin yapılmasıyla sağlandı. O ya da bu amaçla yeniden düzenlenen...

Eskiden genelsel yöntemler kullanılarak işletilen iletişim, günümüzde teknolojik gelişmelere uyumlu olarak elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi alış verişi başta olmak üzere her türlü iletişim bugün elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle, bir dönem elle yapılan birçok iş ve işlem, bilgi çağı olarak adlandırılan çağda,...

Call Now Button0 532 012 34 11