yasal mevzuat Tag

Elektronik İmza Kanunu’nun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın el yazısı ile atılan imzanın aynı yükümlülük ve sorumluluk gücüne sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aynı kanunun 23. maddesinde de güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin “senet hükmünde” olduğunu belirtmektedir. Burada açıkça bildirilmese de, elektronik verinin...

Call Now Button0 532 012 34 11