Elektronikimza.Com

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nde yapılan değişiklikle, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için başvuruda bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan değişiklikle, kayıtlı elektronik posta (KEP), kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS), KEP hesabı tanımları eklendi. Yapılan değişiklikle yatırımcılara kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olmaları şartı getirildi.

 

YTB İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yeni Tebliğ 

 

Buna göre, yatırımcı adına E-TUYS aracılığıyla işlem yapmayı planlayan kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek. Yatırımcılara yetkilendirme başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek yükümlülüğü getirildi. Yapılan değişiklikle yatırımcı veya kullanıcılara ait bilgi ve belgelerdeki değişikliklerin gönderimi artık KEP üzerinden yapılabilecek. Tebliğe eklenen geçici maddeyle göre, yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilecek.

Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde değiştirildi

Öte yandan 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 1 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ifadesi, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirildi. Buna göre yeni madde şu şekilde tanımlandı: “Bu Tebliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

Tebliğin eski hali; “03.06.2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 11. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” Söz konusu tarihten sonra yayımlanan tebliğe göre ise; “10.07.2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387’inci ve 393’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

www.elektronikimza.com

Hemen Ara