Bilgiler

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak için hukuki bir takım süreçleri tamamlamak gerekiyor. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak istediklerini belirten dilekçe ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek-1’inde bulunan...

Daha önceki yazılarımızda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları  hakkında detaylı bilgiler ermiştik. Bu yazımızda ESHS’nın yükümlülüklerine değineceğiz. Bu yükümlülüklerin neler olduğu Elektronik İmza Kanununda maddeler halinde belirtilmiştir. Buna göre, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere bağlıdır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu...

Daha önceki makalelerimizde de belirttiğimiz üzere gelişen teknoloji ve toplumun artan talepleri noktasında elektronik imza ile ilgili gerekli düzenleme ve mevzuat çalışmaları Türkiye’de kayda değer oranda tamamlanmış durumdadır. Ancak bunun değişken ve sürekli gelişen bir süreç olduğundan hareketle, elektronik imza konusunda mevzuat çalışmalarının devam edeceğini...

Islak imza kısa ve basit bir şekilde, bir yazının kimin tarafından yazıldığını veya içeriğinin onaylandığına dair söz konusu metnin altına konulan bir isim veya işaret olarak ifade edilebilir.  Öte yandan imza, bir yönüyle kişinin hüviyetini ortaya koyarken diğer yönden de beyanda bulunan kişinin iradesini temsil...

Ticari Elektronik İmza; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlarla elektronik ortamda yapılan ve ticari amaç güdülerek gönderilen veri, ses ve görüntü muhteva eden iletilere denir. Başka bir ifadeyle ise ticari elektronik imza; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri kapsamında mal ve hizmetlerini geniş kitlelerle tanıtmak, pazarlamak...

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda izinli olarak gönderilen iletilerde alıcıların ret etme hakkının olduğunun altı çizilmiştir. İleti Yönetim Sistemi; dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin...

İleti Yönetim Sistemi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafınca alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar haricinde alıcının onayı alınmadan/olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlandığı açıkça...

İleti Yönetim Sistemi’nde başvuru süreci sonunda onaylanan ve sisteme kaydedilen tüm hizmet sağlayıcılar, temel hizmetlerden ücret ödemeden faydalanabiliyor. Bu yazımızda söz konusu temel hizmetlerin neler olduğunu sizin için listeledik. Tüm bu işlemler İYS WEB sitesi üzerinden manuel olarak gerçekleştirmek mümkündür.Hizmet sağlayıcının tanımlı yetkili kullanıcısı,...

İYS'ye Geçiş 1 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı 31227 sayılı Resmi Gazete’de, 28 Ağustos tarihinde yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik duyurusuyla, hizmet sağlayıcıların datalarını yükleme tarihinin 1 Aralık 2020’ye kadar ertelendiği açıklandı. Buna göre, müşterilerine tanıtım veya reklam...

İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. WEB tabanlı bir uygulama olan İYS, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sunulan ticari elektronik ileti izinleri ve tüm...

Bizi Arayın