Bilgiler

KEP sistemi yetkili KEPHS’ler tarafından işletilir. Başka bir ifadeyle, kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderilen ve alınan e-postalar, "güvenilir üçüncü taraf" olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı” (KEPHS) üzerinden gerçekleştirilir. Yönetmeliğe göre; “KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar...

Günümüzde muhasebe işlemleri de dahil olmak üzere birçok işlem elektronik ortamda yapılabiliyor. Özellikle ticari yazışmalarda öne çıkan elektronik posta kullanımında zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Standart elektronik postalar, ticari yazışmalar yapılırken bazı problemlere neden olabiliyor. Örneğin bu elektronik posta adreslerinden yapılan yazışmaların taraflardan biri içeriğin kendisine...

Kısa bir süre önce TÜBİTAK tarafından yapılan duyuru ile TÜBİTAK TEYDEB ile kurum ve kuruluşlar arasında tüm evrak gönderim işlemlerinin kısa adı KEP olan Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla yapılması 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirdiği kamuoyuna açıklandı.Türkiye’de kullanım alanı giderek artan e-imza uygulamasıyla...

Milyonlarca vatandaşın bir imza ile kolaylıkla abone olduğu internet, telefon, sabit hat gibi abonelik sözleşmelerinin iptali söz konusu olduğunda abonelikten çıkmak o kadar gerçekleşmiyordu. Vatandaşlar ise haklı olarak uzayıp giden prosedür işlemlerinden şikayet ediyordu. Aboneliğin iptali için “abonelik sözleşmesinin ancak işletmecinin faks numarasına imzalı olarak...

Kamu alanlarından biri olan sağlık sistemlerinde kullanılan teknolojinin yeni bir formu olan elektronik reçete, gündelik hayatta e-imza uygulaması ile birlikte hayatımıza girdi. E imza, özel yazılımı ile reçetenin tüm format bilgilerini elektronik olarak kaydediyor ve bunu elektronik ortama aktarıyor.  Bu bilgi akışı; sağlık kurumları, eczaneler,...

E-imza uygulaması ile kamu alanında hayatımıza giren bir başka uygulama ise kısa adı e-ÇED olan Çevrimiçi Süreci Yönetim Sistemi’dir. ÇED yönetmeliği revizyonunun tamamlanmasının ardından e-ÇED devreye alınmıştır. ÇED başvurusu, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanan, kendilerine verilen kullanıcı adı ve...

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetini sınırlaması, iflâsı, gaipliği veya ölmesi hâlinde ise elektronik sertifikayı iptal etme yetkisi vardır. Elektronik İmza Kanununda bu işlemin nasıl yapılacağı yetki ve sorumluluk çerçevesi kesin olarak belirtilmiştir.  Bu kanunla hukuki işlemlerden iyi niyetli üçüncü kişilerin zarar...

Elektronik sertifikanın talep üzerine oluşturulduğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. ESHS, nitelikli elektronik sertifika başvurusu ardından sertifikayı oluşturur ve talep eden kişiye teslim eder. Sertifikanın geçerlilik süresi ESHS Yönetmeliği’nin 10. Maddesine göre, sözleşmeyle belirlenmektedir. Yine EİK. madde 10 e ve f bendine göre söz konusu sertifika,...

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak için hukuki bir takım süreçleri tamamlamak gerekiyor. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak istediklerini belirten dilekçe ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek-1’inde bulunan...

Daha önceki yazılarımızda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları  hakkında detaylı bilgiler ermiştik. Bu yazımızda ESHS’nın yükümlülüklerine değineceğiz. Bu yükümlülüklerin neler olduğu Elektronik İmza Kanununda maddeler halinde belirtilmiştir. Buna göre, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere bağlıdır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu...

Bizi Arayın