Sanal Bürokrasi

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile birlikte elektronik imza, sayısal imza kavramının yerine kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ağır işleyen bürokrasi, hızla gelişen dünyaya ayak uydurulmasının önünde önemli ölçüde sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunu çözmek için atılan adımların büyük bir kısmı, işleyişteki basılı belgelerin kullanımının azaltılmasına...

Elektronik imza çeşitleri Basit elektronik imza Gelişmiş elektronik imza SHS tarafından akredite edilmiş elektronik imza Basit elektronik imza Basit elektronik imzaya bazı yasal düzenlemelerle çeşitli sebepler nedeniyle ve en önemlisi hukuki işlem güvenliğinin sağlanması açısından bir takım şartlar getirilmiştir. Gelişmiş elektronik imza, güvenli (nitelikli) elektronik imza ve...

Elektronik İmza Kanununun 5. maddesine göre, güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonuca sahiptir. Aynı Kanunun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücünü taşıdığı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerden hareketle, Türk Hukukunda güvenli elektronik imza ile imzalanan...

Elektronik imzanın veya e-imzanın üretimi, yetkilendirme, düzenleme ve denetleme konularında çeşitli Kanun ve yönetmeliklerle bazı kamu kurumlarına yetki verilmiştir. Bu yazımızda söz konusu yetkili kurumların hangileri olduğunu ve görevlerinin neler olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Kanunda eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri...

Ticari işlerin günümüzde büyük oranda elektronik ortamlarda yürütülmesi, bu işlemlerin hukuki nitelikleri hakkında önemli sorunları da gündeme getirmiştir. Söz konusu sorunların başında işlemlerin bağlayıcılığı ve işlemi yürüten kişinin gerçek kimliğinin tespiti gelmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak elektronik imza tekniğinin geliştirilmesi için birçok ülke elektronik...

Kısa adı EBYS olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurumların üretiminden nihai tasfiyesine kadar oluşturdukları her türlü dokümantasyon süreç içinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sisteme denir. Standart EBYS’den farklı olarak EDM EBYS’ni yalnızca bir arşiv veya süreç yazılımı olarak değerlendirmemek gerekir. İhtiyaca göre şekillendirilebilen bir çözüm paketi...

Mobil İmza nedir? Mobil imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak, ıslak imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip elektronik imzanın (e-imza), GSM SIM kartı aracılığıyla hızlı ve güvenilir olarak atılmasını sağlayan hizmettir. M-İmza, akıllı kart ve kart okuyucu kullanılarak oluşturulur ve hukuki olarak e-imza...

Elektronik İmza Kanunu’nun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın el yazısı ile atılan imzanın aynı yükümlülük ve sorumluluk gücüne sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aynı kanunun 23. maddesinde de güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin “senet hükmünde” olduğunu belirtmektedir. Burada açıkça bildirilmese de, elektronik verinin...

Genelde ticarette yaşanan güven sorunu özelde ise pandemi nedeniyle e-imza sahip olduğu özellikleri ve kullanıcıya sağladığı zaman tasarrufu ile son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Günümüzde e-siparişlerden e-sözleşmelere, ÖSS, KPSS, LES’den pasaport başvurularına, Emniyet Müdürlüklerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine kadar pek çok kurumsal alanda...

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri yapılıp uygulamaya konulması ile kullanım alanlarının artmasıyla birlikte ülkemizde ve dünyada bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ya mevcut mevzuatlarda ya da yeni bazı yasal düzenlemelerin getirilmesi yoluyla gündeme gelmiştir. Türkiye’de ise, Elektronik İmza kanunu ile ilgili olarak düzenleme yapılmadan...

Call Now Button0 532 012 34 11