Elektronikimza.Com

E-İmza Kurumlara Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlıyor

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile birlikte elektronik imza, sayısal imza kavramının yerine kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ağır işleyen bürokrasi, hızla gelişen dünyaya ayak uydurulmasının önünde önemli ölçüde sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunu çözmek için atılan adımların büyük bir kısmı, işleyişteki basılı belgelerin kullanımının azaltılmasına yönelik olarak atıldı. Bu sayede zaman, işgücü ve kırtasiye masrafında… Okumaya devam et E-İmza Kurumlara Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlıyor

Elektronik İmza Çeşitleri

Elektronik imza çeşitleri Basit elektronik imza Gelişmiş elektronik imza SHS tarafından akredite edilmiş elektronik imza Basit elektronik imza Basit elektronik imzaya bazı yasal düzenlemelerle çeşitli sebepler nedeniyle ve en önemlisi hukuki işlem güvenliğinin sağlanması açısından bir takım şartlar getirilmiştir. Gelişmiş elektronik imza, güvenli (nitelikli) elektronik imza ve akredite edilmiş sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilmiş elektronik… Okumaya devam et Elektronik İmza Çeşitleri

Elektronik İmza Hangi Durumlarda Kullanılamaz

Elektronik İmza Kanununun 5. maddesine göre, güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonuca sahiptir. Aynı Kanunun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücünü taşıdığı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerden hareketle, Türk Hukukunda güvenli elektronik imza ile imzalanan elektronik sözleşmelerin Borçlar Kanununda bulunan geçerlilik şartı olarak aranan adi… Okumaya devam et Elektronik İmza Hangi Durumlarda Kullanılamaz

Elektronik İmza Konusunda Bazı Yetkili Kamu Kurumları

Elektronik imzanın veya e-imzanın üretimi, yetkilendirme, düzenleme ve denetleme konularında çeşitli Kanun ve yönetmeliklerle bazı kamu kurumlarına yetki verilmiştir. Bu yazımızda söz konusu yetkili kurumların hangileri olduğunu ve görevlerinin neler olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Kanunda eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu; elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve… Okumaya devam et Elektronik İmza Konusunda Bazı Yetkili Kamu Kurumları

Ülkemizde Elektronik İmzanın Yasal Yolculuğu

Ticari işlerin günümüzde büyük oranda elektronik ortamlarda yürütülmesi, bu işlemlerin hukuki nitelikleri hakkında önemli sorunları da gündeme getirmiştir. Söz konusu sorunların başında işlemlerin bağlayıcılığı ve işlemi yürüten kişinin gerçek kimliğinin tespiti gelmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak elektronik imza tekniğinin geliştirilmesi için birçok ülke elektronik imza kanunlarını uygulamaya koymuştur. Elektronik imza kanunlarla genel olarak, elektronik… Okumaya devam et Ülkemizde Elektronik İmzanın Yasal Yolculuğu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Kısa adı EBYS olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurumların üretiminden nihai tasfiyesine kadar oluşturdukları her türlü dokümantasyon süreç içinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sisteme denir. Standart EBYS’den farklı olarak EDM EBYS’ni yalnızca bir arşiv veya süreç yazılımı olarak değerlendirmemek gerekir. İhtiyaca göre şekillendirilebilen bir çözüm paketi olan EDM EBYS paketi, müşteri etkileşim yönetimini gerçekleştiren bir iş… Okumaya devam et Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Mobil İmza nedir?

Mobil İmza nedir? Mobil imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak, ıslak imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip elektronik imzanın (e-imza), GSM SIM kartı aracılığıyla hızlı ve güvenilir olarak atılmasını sağlayan hizmettir. M-İmza, akıllı kart ve kart okuyucu kullanılarak oluşturulur ve hukuki olarak e-imza ile aynı özelliklere sahiptir. 26918 sayılı ve 28/06/2008 tarihli Resmi… Okumaya devam et Mobil İmza nedir?

Elektronik imzanın delil olarak değeri nedir?

Elektronik İmza Kanunu’nun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın el yazısı ile atılan imzanın aynı yükümlülük ve sorumluluk gücüne sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aynı kanunun 23. maddesinde de güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin “senet hükmünde” olduğunu belirtmektedir. Burada açıkça bildirilmese de, elektronik verinin aynı zamanda elektronik senet hükmünde olduğu kabul edilmiştir. Elektronik imzanın… Okumaya devam et Elektronik imzanın delil olarak değeri nedir?

Elektronik imza kullananlar 2020’de arttı

Genelde ticarette yaşanan güven sorunu özelde ise pandemi nedeniyle e-imza sahip olduğu özellikleri ve kullanıcıya sağladığı zaman tasarrufu ile son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Günümüzde e-siparişlerden e-sözleşmelere, ÖSS, KPSS, LES’den pasaport başvurularına, Emniyet Müdürlüklerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine kadar pek çok kurumsal alanda kullanılıyor., Sağlık personelinden hastane ve eczaneler gibi sosyal güvenlik uygulamalarına,… Okumaya devam et Elektronik imza kullananlar 2020’de arttı

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri yapılıp uygulamaya konulması ile kullanım alanlarının artmasıyla birlikte ülkemizde ve dünyada bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ya mevcut mevzuatlarda ya da yeni bazı yasal düzenlemelerin getirilmesi yoluyla gündeme gelmiştir. Türkiye’de ise, Elektronik İmza kanunu ile ilgili olarak düzenleme yapılmadan önce, elektronik ortamda yapılan işlem ve eylemlere yönelik olarak bazı… Okumaya devam et Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri

Hemen Ara