Elektronikimza.Com

Elektronik ihale uygulaması ve kamu ihale mevzuatı ülkemizde elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ihale olarak bilinir. Başka bir ifadeyle elektronik ihale olarak bilinen uygulama, 1 Temmuz 2016 tarihinde kamu ihalelerinde kullanılmaya başlandı.  27.05.2016 tarihli ve 29724-M sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle birlikte, 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlanan elektronik ihale ile ilgili pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. 19.06.2018 tarihli ve 30453-M sayılı Resmî Gazete’de yapılan değişiklikle elektronik ihalenin kullanılabileceği para limitleri artırılmıştır. 02.01.2019 tarihinden sonra ise limitler tamamen kaldırılmıştır. Bu şekilde yeni bir uygulamaya geçilen elektronik ihale uygulamasında son olarak, 13 Eylül 2019 tarihinde ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle tüm ihale usullerinde kullanım sağlanmıştır. Bu yazımızda elektronik ihale uygulamalarına dair bazı bilgilere yer vereceğiz.

Elektronik İhale Uygulaması ve Kamu İhale MevzuatıElektronik ihale uygulaması

Söz konusu ihaleye katılmak isteyen kişilerin ihaleye giriş işlemleri ile kurumların teklifleri değerlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanması amacıyla ile uygulanan elektronik ihale gündelik hayatımızın bir parçası oldu. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla daha etkin, hızlı ve verimli bir ihale ortamı sağlayan elektronik ihale, ülkemizde 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlandı. Elektronik ihale; ihaleye girmek isteyen kişilerin, yeterliklerine ilişkin belgelerini sunmaları yerine ilk etapta beyan üzerine çalışan ve kurumların beyanları esas alarak değerlendirme yapması şeklinde özetlenebilir.

Elektronik ihale uygulamasının kapsamı

Elektronik ihale uygulamasının kapsamı, 13 Eylül 2019 tarihinde yapılan değişikle tüm ihale usullerinde kullanımı mümkün hale getirilerek genişletilmiştir. Fakat Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için uygulama, “Açık İhale usulü” ile de gerçekleştirilmektedir. Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulü yapan bu ihalelerde elektronik ihale yöntemi kullanılmaktadır.

Elektronik ihale uygulamasının esasları

Bu usulün uygulandığı ihalelerde;
  • Ekonomik bakımdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlara göre değerlendirilir.
  • İhaleye girmek isteyen T.C. vatandaşlarına ve yerli malı teklif eden kişiye fiyat avantajı uygulanabilir.
  • İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi şarttır.
  • Teklifler EKAP üzerinden ve e-teklif şeklinde verilir.
  • Teklifler ve bu tekliflere ilişkin e-anahtarlar ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.
  • Kısmi teklife açık ihalelerde, teklif mektubu eklerinin tamamının her bir kısım için ayrı ayrı doldurulması şarttır.
  • Elektronik ihale, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen alım sisteminden farklıdır.
  • Aşırı düşük sorgulama yapmak mümkündür.
 

Hemen Ara