Elektronik İmza ile Yapılamayan Resmi İşlemler

Elektronik İmza ile Yapılamayan Resmi İşlemler

Daha önceki yazılarımızda, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre; e-imza veya elektronik imzanın elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı ve kesin delil olarak kabul edileceği hükme bağlandığını anlatmıştık. Bu kanuna göre, elektronik imza elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal nitelik kazandırıldı. Bu nedenle de elektronik ortamda hukuksal geçerlilik kazandırılmak istenen her işlemde elektronik veya mobil imzanın kullanılması zorunlu hale getirildi.

Elektronik İmza ile Yapılamayan Resmi İşlemlerElektronik İmza Kanunu’na göre güvenli e-imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilir. Elektronik imza ile oluşturulan bilgilerin senet hükmünde olacağının altı çizilmiştir. Fakat kanunların resmi veya özel bir uygulamaya tabi tuttuğu, hukuki işlemlerinin ve teminat sözleşmelerinin güvenli e-imza ile yapılamayacağı belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, üçüncü tarafların tanıklığına ihtiyaç duyulan emlak alım satımı, veraset, intikal, evlenme gibi işlemlerde elektronik imza işlemleri yapılamaz.

“Elektronik Sertifika” ve “Nitelikli Elektronik Sertifika” nedir?

Elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan doneyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini kapsayan elektronik kayda denir. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından ücrete mukabil temin edilir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika üzerindeki elektronik imzasını, sertifikanın doğruluğunu onaylayacak ve garanti edecektir. Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için aranan özelliklerin başında gelmektedir. Başka bir ifadeyle, elektronik sertifika olamadan, elektronik imza da olmayacaktır.  Bu konu nitelikli elektronik sertifikalar kanunun 9.uncu maddesinde açıkça şu şekilde belirtilmiştir: “Nitelikli sertifika olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.”

Elektronik imza oluşturma araçları nelerdir?

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı tanımlamaktadır. 5070 sayılı Kanun’da  “güvenli” elektronik imza oluşturmanın araçlarına değinilmiştir. Aşağıda sıraladığımız özelliklerin sağlanmasını şart kılmıştır:

  • Elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında tek olmalıdır. Yani başka bir eşi bulunmamalıdır.
  • Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verileri araç dışına çıkarılamaz ve kesin gizlilik olması şarttır.
  • Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza  oluşturma verilerinin, üçüncü kişiler tarafından elde geçirilmesi ve imzanın sahteciliğe karşı korunmalıdır.
  • İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulması şartı getirilmiştir.
Yorum Yapılmamış

Call Now Button0 532 012 34 11