Elektronikimza.Com

Elektronik imzanın veya e-imzanın üretimi, yetkilendirme, düzenleme ve denetleme konularında çeşitli Kanun ve yönetmeliklerle bazı kamu kurumlarına yetki verilmiştir. Bu yazımızda söz konusu yetkili kurumların hangileri olduğunu ve görevlerinin neler olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız.

Elektronik İmza Konusunda Bazı Yetkili Kamu KurumlarıBilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)

Kanunda eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu; elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve elektronik sertifika ücretlerinin taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesi alanında yetkilendirilmiştir. Kurumun, Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği ile kullanımdan kaynaklı doğabilecek zararların en aza indirilmesini sağlamak, yine çıkardığı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek gibi çok sayıda yetki ve sorumluluğu vardır. Türkiye’de elektronik imza konusunda en yetkili kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur.

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)

TÜBİTAK UEKAE, bilgi güvenliği ve elektronik imza teknolojilerindeki yetkinliği nedeniyle Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM)’ni yapılandırmakla görevlendirilmiştir. Kamu Sertifikasyon Merkezi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2005 yılında kuruldu. Türkiye’nin ikinci elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan Kamu SM®, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak kuruldu. Kamu SM®, kişilerin kimlik doğrulamasını sağlayıcı nitelikli sertifikasyon servislerde, elektronik belgelerin, elektronik veri ve donanımların güvenilirlik ve güvenliğini sağlayıcı hizmetlerde yetkindir. Bu alanda uzmanlaşmıştır. Kamu SM® tarafından oluşturulan elektronik imza, belgeyi imzalayan kişinin kimliğini tanıma amacıyla kullanılır. Öte yandan imzalı elektronik verinin veya belgenin değiştirilip değiştirilmediğini tanımaya olanak vermektedir. Kamu SM®, 5070 sayılı kanuna uygun Nitelikli Elektronik Sertifikaları hazırlamak ve bu sertifikaları imza oluşturma verileriyle birlikte Güvenli Elektronik İmza Donanım Araçlarına yükleyerek, alıcılarına teslim etmekle sorumludur. Kamu SM®, sertifika başvurusunda bulunan kişilerin başvuru bilgilerini toplarken, sertifikaları hazırlarken ve teslim ederken güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır.  

Hemen Ara