Elektronikimza.Com

Eskiden genelsel yöntemler kullanılarak işletilen iletişim, günümüzde teknolojik gelişmelere uyumlu olarak elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi alış verişi başta olmak üzere her türlü iletişim bugün elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle, bir dönem elle yapılan birçok iş ve işlem, bilgi çağı olarak adlandırılan çağda, elektronik ortamda kendine yer buldu. Bu gelişmeler sonucunda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın her alanına girmiş oldu. Elektronik imza ve yasal düzenlemeler yapmak bu yüzden bir zorunluluk haline geldi. Ancak gelişen teknoloji işle hayatımıza giren ve büyük kolaylık sağlayan elektronik ortamda yapılan işlemler, bazı yükümlülükleri de berberinde getiriyor. Kullanıcılar, hukuksal boyutu ile bağlayıcı olması için mevzuatta bu işlemlerin geçerliliğini ve bağlayıcılığını kabul eder. Elektronik ortamda yapılan her türlü işlemlerin hukuksal değer kazandırılması gerekmektedir. Bu gereklilik elektronik ortama hukuksal bir koruma sağlamakla kalmaz aynı zamanda yapılan veya yapılacak işlemlere düzen getirecektir. Öte yandan elektronik ortamda yapılan işlere de güven ve teminat kazandıracaktır. Hali hazırda elektronik imza uygulaması da böyle bir ihtiyaç durumunda ortaya çıkmıştır. Bunun için mevcut hukuki düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Elektronik imza ve yasal düzenlemelerElektronik imzanın hukuki süreci

Her geçen biraz daha gelişen ve değişen dinamik bir yapısıyla teknolojinin, hukuki işlemlerde elektronik yoldan yapılmasına imkan tanımak, kanunlarda yer alan düzenlemeleri yeniden gözden geçirmek bugünün koşullarına uygun haline getirmek zorunlu hale gelmiştir. Elektronik imzanın gündeme gelmesi, hukuki ve ticari alanlar başta olmak üzere farklı sektörlerde kendine uygulama alanı bulması, bu çabanın bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bugün elektronik imza, elektronik ortamda gerçekleştirilen belgelerde elle atılan imzanın doğurduğu hukuki sonuçları doğurmaktadır. E-imza veya dijital imza olarak da adlandırılan elektronik imza, el yazısı ile atılan imzanın sahip olduğu tüm özelliklere ve yükümlülüklere sahiptir.

Elektronik imza ve yasal düzenlemeler

Şifreleme yöntemleri sayesinde, elektronik olarak imzalanan bir belgenin, sadece elektronik imzanın sahibi olan kimse tarafından düzenlendiği garanti altına alınır. UNCITRAL tarafından 2001 yılında hazırlanan Elektronik İmza Model Kanun Tasarısında elektronik imza şu şekilde tanımlanmıştır: “Elektronik imza, veri mesajı ile bağlantılı olarak imza sahibini teşhis etmede kullanılabilen ve veri mesajında yer alan bilgilerin imza sahibi tarafından onaylandığını gösteren, veri mesajı ile mantıklı bir şekilde ilişkilendirilmiş veya veri mesajına eklenmiş olan elektronik biçimdeki veriyi ifade etmektedir.” Elektronik imza ve yasal düzenlemeler konusunda daha detaylı bilgi istiyorsanız bize yazabilirsiniz.  

Hemen Ara