Elektronikimza.Com

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri yapılıp uygulamaya konulması ile kullanım alanlarının artmasıyla birlikte ülkemizde ve dünyada bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ya mevcut mevzuatlarda ya da yeni bazı yasal düzenlemelerin getirilmesi yoluyla gündeme gelmiştir. Türkiye’de ise, Elektronik İmza kanunu ile ilgili olarak düzenleme yapılmadan önce, elektronik ortamda yapılan işlem ve eylemlere yönelik olarak bazı yasa düzenlemeleri yapılmıştır.

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri hakkında

Buna göre 27.5.1981 tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4487 sayılı ve 15.12.1999 tarihle kanunda değiştirilen 22. maddenin g ve takip eden fıkralarında, “kuruma her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izleyerek, yanıltıcı olup olmadıklarının tespit edilmesi ve uygun görüldüğü taktirde yasaklanması” görevi verilmiştir. Bu madde ile her türlü iletişim araçları içerisine elektronik haberleşme araçları ile bilgi işlem ağı kullanılarak yapılan yayın ve haberleşmelerin tamamının da dahil olduğu anlaşılmaktadır.

Elektronik imzanın yasal düzenlemeleriYasa koyucular, düzenlemelerle e-imza uygulamalarını güvenli hale getirdi

Bir diğer yanıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti, yasal düzenleme ile kanunun teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenmek istemiştir. 28.3.2001 tarihinde kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 23. Maddesine göre: “suç radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ile işlenmesi halinde verilecek para cezası artırılmıştır.” Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere, suçta kullanılan iletişim araçlarının gelişmiş teknoloji ürünü olması durumunda verilecek cezayı ağırlaştırmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na 21.2.2001 tarihinde 4630 sayılı Yasa’yla getirilen değişiklik ile 25. 72. ve ek 4. maddelerinde, eserin yayınlanmasında her türlü iletişim aracının yanı sıra dijital iletişim de sayılmıştır. Bu kanun elektronik ortamda yapılan işlem ve eylemlerin hukuki koruma altına alınmasına yönelik olarak yapılmıştır. Bu düzenleme, elektronik ortamda yapılan işlemlerin yaygınlaşmasına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Öte yandan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, özellikle e-dönüşüm sürecinde hazırlanmıştır. 9.10.2003 tarihinde ise kabul edilmiştir. Bu kanun ile demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygunluk sağlanmıştır. Kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi hedeflenmiştir. Elektronik imzanın yasal düzenlemeleri konusunda daha fazla bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara