Elektronikimza.Com

5070 sayılı kanuna baktığımızda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı şu şekilde ifade edilmektedir. “Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir.” Söz konusu sağlayıcıların ana görevi, kullanıcılara sertifika yayımlamaktır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının bir başka fonksiyonu, kullanıcıların sertifika bilgilerini güncellemektir. Hizmet sağlayıcı ayrıca sertifika iptal listeleri hazırlar. Süresi dolan veya iptal edilen sertifikaları arşivler.  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının faaliyet durumlarına ilişkin bilgiler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sayfasında yayınlanmaktadır. Yukarıda yazdıklarımızdan hareketler Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının kullanım yönüyle güvenli ürün ve sistem sağlamaktadır. Ancak güvenli kullanım için hizmeti güvenilir bir şekilde yürütmek gerekir. Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesinin engellemek amacıyla her türlü tedbiri alma ilgili şartların yerine getirilmesi şarttır.

Elektronik Sertifika Hizmet SağlayıcısıE-imza nasıl alınır?

Eğer elektronik imza almak istiyorsanız bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir işlem yapılmadığını özellikle belirtmemiz gerekiyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından birisine başvurmanız durumunda elektronik imza almanız mümkün hale gelmiş oluyor. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının kimlerden oluştuğuna yönelik bilgi ise yine kurumun internet sayfasında yer alıyor. Eğer bir kamu kurumunda çalışan pozisyonunda iseniz ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasındaki işlemlerde kullanacaksanız bu durumda sertifikanızı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nden temin etmek zorundasınız. Bunun için çalıştığınız kurumun Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’ne başvuru yapması gerekmektedir.

Elektronik imzanın hukuki durumu

Elektronik imza Kanunu’na bakıldığında güvenli elektronik imzanın elle atılan imzaya eşdeğer olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. Buna göre e imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı vurgulanır. Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin olarak delil hükmünde olacağı ifade edilmiştir. Kanunda yer alan bir başka önemli konu daha vardır. Kanunların resmi bir şekle veya özel bir duruma tabi tutulduğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği de özel olarak hükme bağlanmıştır. Burayı biraz açıklamamız gerekirse kanunların gerekli gördüğü ya da üçüncü tarafların şahitliğinin zorunlu olduğu emlak alım satımı, veraset ve intikal ve evlenme gibi işlemlerin e imza ile gerçekleştirilemediğini özellikle vurgulamamız gerekiyor.  

Hemen Ara