Elektronikimza.Com

Elektronik imza sahibinin başka bir ifadeyle, nitelikli elektronik sertifika sahibinin pek çok yükümlülüğü olduğunu daha önceki yazılarımızda da ele almıştık. Bu yazımızda ise, bu sorumluluk ve yükümlülükleri biraz daha detaylandırarak, yakından ele alacağız. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin yükümlülükleri nelerdir? sorusuna yanıt vermeye çalışalım. Buna göre, her şeyden önce nitelikli elektronik sertifika almak isteyen kişi veya kurum gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak beyan etmek zorundadır. Kesinlikle yanlış beyanda bulunamaz.

Nitelikli elektronik sertifika sahibinin yükümlülükleri

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıya verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda bu durumu derhal bildirilmelidir. Öte yandan imza oluşturma verisini kişi veya kurum kendisi üretecek ise, Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenen algoritma ve parametreleri kullanmak zorundadır. İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amacıyla ve nitelikli elektronik sertifikasına konu olan kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar içinde kullanmakla yükümlü olan kişi veya kurum, imza oluşturma verisini başkalarına kullandıramaz. Hatta bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin yükümlülükleriİmza oluşturma verisinin gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda derhal elektronik sertifika hizmet sağlayıcıya bilgi vermelidir. Güvenli elektronik imza oluşturma ile sorumlu olan nitelikli elektronik sertifika sahibi, imza oluşturma ve doğrulama verilerinin elektronik sertifika hizmet sağlayıcıya ait olmayan yerlerde ve araçlarla üretilmesi durumunda gerekli güvenliği sağlamakla mükelleftir. Yine imza oluşturma aracının veya erişim verisinin kaybolması, çalınması, güvenilir olmadığını düşündüğü anda durumu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıya bildirmek zorundadır.

Üçüncü kişilerin yükümlülükleri nelerdir?

Elektronik sertifika sürecinde üçüncü kişilerin de bir takım sorumluluk ve yükümlüklerinin olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Buna göre, sertifikanın “nitelikli elektronik sertifika” olup olmadığını kontrol etmek üçüncü kişilerin sorumluluğu denetiminde altındadır. Nitelikli elektronik sertifikanın iptal ve geçerlilik durumunu kontrol etmek veya güvenli elektronik imza doğrulama aracının kullanılması üçüncü kişilerin denetimindedir. Belli bir süre zarfında verilen ya da başka bir ifadeyle zaman kısıtlaması olan elektronik imza prosedürünün, nitelikli elektronik sertifikanın kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlamanın olup olmadığını kontrol etmek yine üçüncü kişilerin yükümlülüğüdür.  

Hemen Ara