Elektronikimza.Com

E-imza ile basit imza arasındaki fark nedir? sorusuna cevap verelim. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ( ETKK ) elektronik imzayı; “Bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşmuş bir seti ifade eder” şeklinde tanımlamaktadır.

E-imza ile basit imza arasındaki fark nelerdir?

Elektronik imza veya e-imza kişilerin kimliklerinin elektronik ortama taşınması anlamına gelir. Başka bir deyişle, elektronik ortamda yaratılan kimlik bilgisidir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Elektronik İmza Kanunu, elektronik imzayı; başka bir elektronik veriye eklenebilen yahut söz konusu elektronik veri ile mantıksal bağlantısı olan ve kimlik doğrulamaya yarayan elektronik veri şeklinde tanımlar. Yine kanuna göre, elektronik imza güvenli e-imza ve basit e-imza olmak üzere ikiye ayrılır. Elektronik imzanın kanuni tanımı, güvenli elektronik imza için de geçerlidir. Basit elektronik imza; sayısal bir şifre ile bilgisayar ekranına kalemle atılan imza, biometrik imza, dijital imza ve el ürünü imzanın tarayıcıdan (scanner) geçirilmesi, elektronik ortama atılması ve saklanması elektronik ortamda kullanılmasıdır. Bu şekilde meydana getirilen basit elektronik imza, elektronik belgelere eklenir.

E-imza sadece elektronik değil, teknolojik tüm ortamlarda kullanılır

Öte yandan gelişmiş veya güvenli elektronik imza ise, basit elektronik imzanın tanımına ek olarak veri bütünlüğünün korunduğunu ortaya koyar. İmzayı atan kişinin, kimliğinin tespitini mümkün kılar. Buradaki güvenli ve basit elektronik imza ayrımı, hukuk önünde ispatı açısından kayda değer önem taşır. İkisi arasındaki en büyük ayrım da budur. Elektronik İmza Kanunu’nda güvenli elektronik imza olarak bilinen ve teknik olarak dijital imza olarak da tanımlanan elektronik imza, sadece elektronik ortamda yapılan sözleşme ve akitlerde değil, ek olarak teknolojinin diğer imkanları kullanılarak elde edilen kayıtların tamamında da kullanılır.

E-imza ile basit imza arasındaki fark nedir?Elektronik sertifikaların kullanımı bir yıllık süre ile sınırlıdır

Elektronik İmza Kanunu’ndaki ifadelere göre elektronik sertifika, imza sahibinin imza ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıt olarak tanımlanır. Sertifika hizmet sağlayıcıları, e-imza oluşturma ve doğrulama verisini, imza oluşturma araçları içinde üretir. Kullanıcılara güvenli bir yöntemle dağıtılan elektronik imza, sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından kişinin imza doğrulama verisini, elektronik ortamda saklar ve sertifika adı verilen uluslar arası geçerliliğe sahip bir biçimde kullanılabilir konuma getirir. Oluşturulan sertifika içinde kime ait olduğu, geçerlilik tarihi gibi bilgilere yer verilir. Elektronik imza sahibinin kimlik bilgilerini imza doğrulama verisine bağlayan elektronik bir kayıt olan sertifika aslında bir nüfus cüzdanına benzer. Söz konusu sertifika, elektronik imza sahibi için sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik olarak imzalanır ve uygulamaya konulur. Elektronik sertifikalar, 5070 sayılı Kanun normlarında faaliyet gösteren elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından, belirli ücret karşılığında alınabilir. Elektronik sertifikaları başlama ve bitiş zamanlıdır. Bu nedenle, elektronik sertifikaların kullanımının süre ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Genel uygulamada bu sürenin bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.  

Hemen Ara